white pixel

Information om dataskydd och integritet

ArcWind  Integritet 

ArcWind AB är måna om sina besökare och användares integritet och dataskydd, vi vill ge alla så bra insyn som möjligt i varför och hur vi hanterar personuppgifter.

Introduktion

ArcWind AB krypterar den absoluta majoriteten av personuppgifter i våra databaser och krypterar all webbtrafik med SSL. Vidare ska alla besökare på webbplatser som använder kakor och annan lokalt lagrad data informeras om detta. Besökaren måste informeras om att kakor och annan lokalt lagrad data används och syftet med dessa samt lämna sitt särskilda samtycke till att de sparas.

Upphov och ansvar

Det här dokumentet har tagits fram av ArcWind AB som är ytterst ansvarig för policydokument och ansvarar för att policyn följs i relevanta sammanhang.

Personuppgiftsansvarig: ArcWind AB
Kontaktuppgifter finns på sidan: Kontaktuppgifter.

Uppdatering av detta dokument

ArcWind AB har rätt att ändra dessa avtalsvillkor från tid till annan. Eventuella större ändringar meddelas via berörda tjänster, eller med andra medel, för att ge dig möjligheten att granska ändringarna. Ändringarna gäller inte retroaktivt.

Om du motsätter dig någon ändring ska du sluta använda våra tjänster.

Om du har frågor eller feedback

Det är mänskligt att inte förstå och att ha frågor. Har du frågor och funderingar eller vill komma med feedback tar vi gärna emot det via hello at arcwind dot se .

Betygsätt denna sida

Om meddelanden
Om hur kakor används
ArcWind AB tror på transparens. Vi är öppna med vad vi sparar lokalt på din enhet - både vilka kakor och vilken annan data som hanteras av våra tjänster.
Personuppgifter i Epost
Detta avsnitt avhandlar hur ArcWind AB behandlar personuppgifter i epost.
Personuppgifter i Utbildningar
Detta avsnitt avhandlar hur ArcWind AB behandlar personuppgifter i utbildningar.