Information om dataskydd och integritet

Introduktion

ArcWind AB krypterar den absoluta majoriteten av personuppgifter i våra databaser och krypterar all webbtrafik med SSL. Vidare ska alla besökare på webbplatser som använder kakor och annan lokalt lagrad data informeras om detta. Besökaren måste informeras om att kakor och annan lokalt lagrad data används och syftet med dessa samt lämna sitt särskilda samtycke till att de sparas.

Upphov och ansvar

Det här dokumentet har tagits fram av ArcWind AB som är ytterst ansvarig för policydokument och ansvarar för att policyn följs i relevanta sammanhang.

Personuppgiftsansvarig: ArcWind AB
Kontaktuppgifter finns på sidan: Kontaktuppgifter.

Uppdatering av detta dokument

ArcWind AB har rätt att ändra dessa avtalsvillkor från tid till annan. Eventuella större ändringar meddelas via berörda tjänster, eller med andra medel, för att ge dig möjligheten att granska ändringarna. Ändringarna gäller inte retroaktivt.

Om du motsätter dig någon ändring ska du sluta använda våra tjänster.

Om du har frågor eller feedback

Det är mänskligt att inte förstå och att ha frågor. Har du frågor och funderingar eller vill komma med feedback tar vi gärna emot det via hello@arcwind.se.

Begrepp och definitioner
Detta avsnitt definierar begrepp..
Berörda lagstiftningar och dess förkortningar
Detta avsnitt beskriver vilka lagstiftningar som denna policy hänvisar till och hur de eventuellt förkortas..
Individers rättigheter
Detta avsnitt avhandlar vad dina rättigheter är..
Var och vilka behandlar personuppgifter
Detta avsnitt beskriver var och vilka som behandlar personuppgifter, samt var de lagras..
Underleverantörer
Detta avsnitt avhandlar vilka [organisation] samarbetar med..
Om hur kakor används
ArcWind AB tror på transparens, är öppna med vad vi sparar lokalt på din enhet - både vilka kakor och vilken annan data som hanteras av oss och våra tjänster..
Personuppgifter i telekommunikation
Detta avsnitt avhandlar hur [organisation] behandlar personuppgifter i telefonsamtal, SMS, MMS och liknande..
Personuppgifter i Epost
Detta avsnitt avhandlar hur [organisation] behandlar personuppgifter i epost..
Om meddelanden
Personuppgifter i Nyhetsbrev
Detta avsnitt avhandlar hur [organisation] behandlar personuppgifter i nyhetsbrev..
Personuppgifter i text-, bild-, film- och ljudmaterial
Detta avsnitt avhandlar hur [organisation] behandlar personuppgifter i text-, bild-, film- och ljudmaterial..