white pixel

Personuppgifter i Utbildningar

ArcWind  Integritet 

Detta avsnitt avhandlar hur ArcWind AB behandlar personuppgifter i utbildningar.

Ändamål med behandlingen och dess rättsliga grund

Ändamål med behandlingen
Rättslig grund
Kontaktinformation: Vi samlar in personuppgifter för att kunna boka utbildningar och genomföra dem utan problem. Deltagares personuppgifter som namn och epost samlas in för att kunna certifiera deltagare efter utbildningen. Efter att kommunikationen/ärendet har avslutats kommer vi, beroende på innehållet i kommunikationen, antingen radera meddelandet eller arkivera det i enlighet med tillämplig arkivlagstiftning.

6.1a: samtycke

6.1f: berättigade intressen

Varifrån vi får personuppgifterna

All personlig information registreras av kund som skriver in information om användaren alternativ av användaren själv.