white pixel

2022 Jonas Leupe / Unsplash
2022 Jonas Leupe / Unsplash

Allmänna köp- och betalningsvillkor

Dessa villkor gäller vid köp av varor och tjänster från ArcWind AB

Dessa villkor för konsumenter och företag (nedan refererat till som "kunden") gäller de beställer varor eller tjänster från ArcWind AB med organisationsnummer 559287-4894.

Genom att genomföra ett köp accepterar du dessa villkor som senast redigerades: Lör 17 Dec -22 20:44.

Avgifter

Priser är angivna i Svenska kronor (SEK) exklusive moms om inget annat anges.

  • Vid varje skickad faktura tas en mindre administrationsavgift ut på 25 kr inkl. moms om inget annat avtalas.
  • Eventuell frakt görs via postnord och kostar 49 kr inkl. moms om leveransens totalvikt är under 2 kg, annars kostar frakten 149 kr inkl. moms om inget annat avtalas.
  • Vid utebliven betalning debiteras årligen en dröjsmålsränta på 8% samt en fast påminnelseavgift: 60 kr för en privatperson eller 450 kr för näringsidkare, myndigheter, företag, föreningar och organisationer. Denna avgift är inte momspliktig.

Äganderättsförbehåll

Alla varor förblir ArcWind ABs tills full betalning mottagits. 

Betalning

I samband med leverans eller utförd tjänst skickas en faktura till kunden via post om inget annat avtalats. Ansvaret ligger hos kunden att ta kontakt med ArcWind AB ifall fakturan inte kommit med hjälp av kontaktinformationen nedan. Ifall ett kvitto önskas kan även detta efterfrågas till dessa kontaktuppgifter när betalningen är gjord. Köp gjorda med kort erbjuds kvitto digitalt på plats eller i korttjänsten. 

Vid betalning via bank ska OCR-numret från fakturan anges.

Ifall fakturan inte betalas i tid skickas en fakturapåminnelse till kunden via post. Denna har 21 dagars betalningstid. När fakturapåminnelsen förfaller skickas fakturan vidare till inkasso.

All betalning görs till något av följande alternativ:

  • Bankgiro: 5601-7668
  • Swish: 123 632 41 49
  • Kort genom Zettle

Kontant betalning accepteras inte.

Anmärkning på fakturan

Eventuella anmärkningar på fakturan ska skickas till kontaktuppgifterna nedan innan fakturan förfallit.

Kreditprövning

Vid köptillfället görs en kreditprövning. Detta kan innebära att en kreditupplysning tas, som då skickas som en kopia till kunden. ArcWind AB äger rätten att neka köp genom fakturabetalning baserat på detta, men kreditupplysningen påverkar inte kundens kreditvärdighet eftersom det enbart görs för att försäkra ArcWind AB om att kunden inte har några betalningsanmärkningar.

Kreditupplysningen görs i samarbete med CreditSafe i Sverige AB (organisationsnummer 556514-4408).

Ansvar för transport

Dessa gäller ifall inget annat avtalats.

  • När varan transporteras från ArcWind AB till kunden ansvarar ArcWind AB ifall varan skadas eller tappas bort. Leveransvilkor DAP enligt International commerce terms (Incoterm).
  • När varan transporteras från kunden till ArcWind AB ansvarar kunden ifall varan skadas eller tappas bort.

Outlöst beställning

Ifall leverans återsänds till ArcWind AB vid utebliven utlösning från utlämningsställe förbehåller ArcWind AB sig rätten att debitera kunden samtliga kostnader som uppstår i samband med denna retur.

Returer och ångerrätt

Om kunden vill returnera en produkt, oavsett anledning, måste ArcWind AB först kontaktas. Vid retur av produkt med annan orsak än reklamation måste produkten vara oanvänd, och kunden står alltid för fraktkostnad. En returnerad försändelse ska innehålla tydlig avsändare eller referens så att ArcWind AB kan försäkra sig om att allt görs rätt.

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansköplagen) 2 kap 10 § ger dig som konsument fjorton (14) dagar att ångra ditt köp från att du mottagit den sista varan eller från dagen efter du ingick avtalet om att leverera en tjänst. För att kunden ska kunna utnyttja ångerrätten måste ArcWind AB meddelas skriftligt om detta senast fjorton (14) dagar från den dag kunden tog emot varan eller att avtalet om en tjänst slöts. Ångerrätten gäller inte varor som blivit specialtillverkade eller digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium som kunden streamar eller laddar ned enligt distansköplagen 2 kap 11 §. Varor som inte omfattas av ångerrätten är markerade på offert och faktura med en asterisk (*) framför varans beteckning.
Ångerrätten på 14 dagar gäller inte för dig som handlar som företag. Du har därför inte rätt att ångra ditt köp. Du har inte heller rätt att byta eller returnera din produkt såvida det inte är en reklamation.

Vid behov finns ett standardformulär om utövandet av ångerrätt tillgängligt. Kontakta ArcWind AB om du vill utnyttja din rätt Kontaktuppgifter.

Force majeure

Om ArcWind AB eller kunden förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständigheter denne inte kunnat råda över ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Några exempel på sådana omständigheter, men inte uteslutande, är följande: blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, pandemier, myndighetsbeslut och dylikt samt fel eller förseningar i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som angivits.

Dataskydd och integritet

Utöver det som står i detta dokument behandlas information kring dataskydd på sidan Kund- och leverantörspersonuppgifter.

Ändring av avtalsvillkoren

ArcWind AB har rätt att ändra dessa avtalsvillkor från tid till annan. De villkor som anges på ArcWind ABs hemsida när kunden beställer från ArcWind AB gäller för den aktuella beställningen.

ArcWind AB har rätt att ändra dessa villkor även för prenumerantkunder. Det är därför viktigt att kunder som prenumererar regelbundet tar del av villkoren. Om kunden inte accepterar de ändrade villkoren har kunden rätt säga upp avtalet till upphörande genom meddelande till ArcWind AB. Om kunden inte har sagt upp avtalet inom 30 dagar skall kunden anses ha accepterat de ändrade villkoren. Ändringar som inte är av materiell betydelse träder i kraft direkt. Kunden har alltid rätt att säga upp sin prenumeration från och med sin andra leverans.

Kontakt

Aktuella kontaktuppgifter finner du på sidan Kontaktuppgifter.