white pixel

2023 Laerdal Medical AS

Kursens målsättning

Ett plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat plötsligt slutar att pumpa blod, det beror på problem i hjärtats elektriska system. Hjärtats vanliga rytm övergår till ett så kallat kammarflimmer (ventrikelflimmer), vilket gör att hjärtat flimrar istället för att slå normalt. Ett flimrande hjärta pumpar inget blod ut till kroppen. Efter bara några sekunder faller den drabbade ned medvetslös eftersom hjärnan drabbats av syrebrist. Den enda behandling hjälper är HLR och en tidig strömstöt från en hjärtstartare.
ArcWind erbjuder utbildningar som lär dig att använda en hjärtstartare och ge första hjälpen.

Därför är vårt mål att du efter kursen

 • Vågar ingripa
 • Minskar lidandet och skadeutvecklingen
 • Ökar chansen för överlevnad

Kursens innehåll

Efter kursen kan du förvänta dig att

 • Känna till vikten av att tänka på egen och andras säkerhet i olyckssituationer (L-ABC).
 • Kunna larma 112 samt känna till telefonnumren 11 77, 113 13 & 114 14.
 • Kunna kontrollera livstecken (göra medvetandekontroll).
 • Kunna skapa en öppen luftväg.
 • Kunna placera en medvetslös person i stabilt sidoläge.
 • Kunna vända en medvetslös person från mage till rygg.
 • Kunna utföra hjärt-lungräddning, HLR 30:2, med god kvalité i minst 2 minuter.
 • Känna till hur en hjärtstartare (defibrillator) fungerar.
 • Kunna hjälpa till att få bort ett föremål vid luftvägsstopp.
 • Kunna lägga ett tryckförband vid blödning.
 • Kunna lägga om en brännskada.
 • Kunna förebygga cirkulationssvikt.

Förutsättningar för grundutbildning ovan

Minst 6 deltagare, rekommenderat antal är 10 och maxantal är 15.
Minst två arbetsdagar innan utbildning måste deltagare anmälas till vår kontaktperson för att certifikat ska skrivas ut.
Utbildningen omfattar ca 3h inklusive en kort rast.

Utbildaren måste få tillgång till lokalen minst 30 min innan start. I lokalen bör det finnas projektor med möjlighet till ljuduppspelning. Lokalen bör ska vara öppen så alla deltagare kan öva HLR på golvet.

Inga speciella förkunskaper krävs. I våra kurser ingår mycket praktisk övning så vi rekommenderar oömma kläder.

Boka kurs

Du bokar en kurs genom att maila hello at arcwind dot se .
ArcWind AB har instruktörer inom Första hjälpen, HLR & HLR på barn.