DECCA-mottagare DA100

 

Mottagaren tar emot datasignaler från de radiofyrar som fanns uppställda längs kusterna i de områden som täcktes av DECCA-systemet.

DECCA-systemet uppfanns i England på 30-talet och de första fältförsöken gjordes under brinnande krig 1940.
Ett par år senare gjordes en demonstration för viktiga militärer i den allierade flottan som direkt såg potentialen i systemet.
1944 startades den första DECCA-kedjan på den engelska sydkusten. Senare samma år driftsattes systemet i samband med landstigningen i Normandie, den sk "Dagen D". Apparaterna kallades "Blue Gasmeter" och systemet visade sig fungera som planerat.

Systemet spreds över världen och den första kedjan i Skandinavien driftsattes 1948.