white pixel

2022 Testen.no / Unsplash

Utbildningar i HLR & Första hjälpen (testsida)

Att tidigt påbörja HLR kan vara hela skillnaden mellan liv & död. ArcWind erbjuder kvalitativa kurser som kan rädda liv.

Kursens målsättning

Ett plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat plötsligt slutar att pumpa blod, det beror på problem i hjärtats elektriska system. Hjärtats vanliga rytm övergår till ett så kallat kammarflimmer (ventrikelflimmer), vilket gör att hjärtat flimrar istället för att slå normalt. Ett flimrande hjärta pumpar inget blod ut till kroppen. Efter bara några sekunder faller den drabbade ned medvetslös eftersom hjärnan drabbats av syrebrist. Den enda behandling hjälper är HLR och en tidig strömstöt från en hjärtstartare.ArcWind erbjuder utbildningar som lär dig att använda en hjärtstartare och ge första hjälpen.

Därför är vårt mål att du efter kursen:

 • Vågar ingripa
 • Minskar lidandet och skadeutvecklingen
 • Ökar chansen för överlevnad
2022 Testen.no / Unsplash
2021 Martin Splitt / Unsplash

Kursens innehåll

Efter kursen kan du förvänta dig att

 • Känna till vikten av att tänka på egen och andras säkerhet i olyckssituationer (L-ABC).
 • Kunna larma 112 samt känna till telefonnumren 11 77, 113 13 & 114 14.
 • Kunna kontrollera livstecken (göra medvetandekontroll).
 • Kunna skapa en öppen luftväg.
 • Kunna placera en medvetslös person i stabilt sidoläge.
 • Kunna vända en medvetslös person från mage till rygg.
 • Kunna utföra hjärt-lungräddning, HLR 30:2, med god kvalité i minst 2 minuter.
 • Känna till hur en hjärtstartare (defibrillator) fungerar.
 • Kunna hjälpa till att få bort ett föremål vid luftvägsstopp.
 • Kunna lägga ett tryckförband vid blödning.
 • Kunna lägga om en brännskada.
 • Kunna förebygga cirkulationssvikt.

Förutsättningar för grundutbildning ovan

Minst 6 deltagare, rekommenderat antal är 10 och maxantal är 15.

Minst två arbetsdagar innan utbildning måste deltagare anmälas till vår kontaktperson för att certifikat ska skrivas ut.

Utbildningen omfattar ca 3h inklusive en kort rast.

Utbildaren måste få tillgång till lokalen minst 30 min innan start. I lokalen bör det finnas projektor med möjlighet till ljuduppspelning. Lokalen bör ska vara öppen så alla deltagare kan öva HLR på golvet.

Inga speciella förkunskaper krävs. I våra kurser ingår mycket praktisk övning så vi rekommenderar oömma kläder.

Skicka ett mail: hello at arcwind dot se
Ring oss: +46 8 - 121 486 70
Skicka ett SMS: +46 769 43 66 01
Skicka brev:
ArcWind AB
Box 152
116 74 Stockholm
Sweden

Skicka ett mail: hello at arcwind dot se
Ring oss: +46 8 - 121 486 70
Skicka ett SMS: +46 769 43 66 01
Skicka brev:
ArcWind AB
Box 152
116 74 Stockholm
Sweden

Betygsätt denna sida