white pixel

Filter

5 W Uk-station M/46

Radio

Radio från div. amerikanska tillverkare, bl.a. Bendix Radio med 6000 st. tillverkade enheter per månad! US: SCR522 & Marinen: Sändtagare 310

Motortorpedbåt T26

Fartyg 40-tal MTB 

T26 levererades från Kockums 1942 och var i aktiv tjänst inom Flottan fram till mitten av 60-talet. Därefter utnyttjades hon som målbogserare av flygvapnet fram till 1985.

8 W KV-station Ra200

Radio Grön radio KV-radio 

Radiostation 200 (Ra200) är en KV-station för telegrafi och telefoni. Stationen är tillverkad av Standard Radio i slutet av 50-talet. Stationen är uppbyggd i flera delar som kan transporteras var för sig. Stationen är bärbar och kan monteras i fordon. Stationen kan drivas av ackumulatorer, med en vev- eller trampbar generator och med nätspänning via ett nätaggregat.

2016 Okänd

3 W FMUk Ra 140

Radio Grön radio KV-radio 

Radiostation 140 var en Uk-radio som tillverkades av Svenska Radio Aktiebolaget. Stationen är har samma typ av tonstyrd brusspärr som Ra 145/146 och Ra 421/422 och kan därför samtrafikera med dessa. Stationen är bärbar, uppbyggd med frekvenssyntes och tre förinställda kanaler.

Motortorpedbåt T38

Fartyg 50-tal MTB 

T38 levererades från Kockums 1951 och var i aktiv tjänst inom Flottan med stationering på Gålö fram till 1956. T38 låg upplagd i Karlskrona i 22 år för att 1978 överföras som utställningsobjekt vid Malmö Teknik- och Sjöfartsmuseum.

Motortorpedbåt T46

Fartyg 50-tal MTB 

T46 levererades från Kockums 1957 och var i aktiv tjänst inom Flottan med stationering på Gålö fram till 1975. På slutet av 1980-talet togs båten i drift av ett antal entusiaster med H.M.K Carl XVI Gustaf i spetsen.

Motortorpedbåt T56

Fartyg 50-tal MTB 

T56 byggdes 1957 på Stockholms Örlogsvarv på Djurgården som var underleverantör åt Kockums i Malmö. Till skillnad från tidigare versioner av MTB konstruerades den sista serien T42-T56 med V-botten för att få bättre prestanda i grov sjö.

2024 Okänd
Mysingen

Jägaren V150

Fartyg 70-tal 

P150 byggdes ursprungligen på Bergen Mekaniske Verkstad och sjösattes i juni 1972. Hon byggdes om till Vedettbåt på Örlogsvarvet i Karlskrona och fick då namnet Jägaren och beteckningen V150.

Trafikmottagare mt722

Radio KV-radio 

Mottagaren CR302A tillhör en familj av liknande mottagare som för sin tid hade mycket goda prestanda vilket var resultatet av en genomtänkt svensk konstruktion.