white pixel

2022 Testen.no / Unsplash
Hjärt och lungräddning vid vägkanten
2022 Testen.no / Unsplash

ArcWind ger ut ny folder om första hjälpen

Fre 7 Jul -23 12:46 | Tobias Jonson

Utbildningsverksamheten  HLR & första hjälpen 

ArcWind AB lanserar en ny folder om första hjälpen. Den delas ut till deltagare i HLR-utbildningar för att sprida viktig kunskap och öka chansen att rädda liv.

Första hjälpen är avgörande i nödsituationer och kan rädda liv. ArcWind är väl medvetna om vikten av att sprida kunskap och förståelse om första hjälpen, särskilt när det gäller att utföra HLR korrekt och effektivt. Därför har ArcWind investerat i att ta fram en lättillgänglig folder som ger grundläggande information om första hjälpen och HLR.

I den nya foldern presenteras först en översiktlig introduktion till första hjälpen och dess betydelse i akuta situationer. Den tar upp viktiga ämnen som att bedöma medvetandegraden hos en person i nöd, att säkerställa en öppen luftväg, och att hantera blödningar och chocktillstånd. Foldern ger även användbara tips om hur man kan hantera vanliga nödsituationer och ge stöd och tröst till de som behöver hjälp.

En betydande del av foldern ägnas åt att lära ut hur man genomför HLR med god kvalitet. Detta inkluderar en detaljerad beskrivning av rätt teknik för att utföra hjärtkompressioner och räddningsandning.

Utöver grundläggande information om första hjälpen och HLR erbjuder foldern också svar på vanliga frågor som kan uppstå vid akuta situationer. Den ger tydliga och konkreta råd om hur man agerar i olika scenarier och ger praktiska tips för att hantera stress och panik i en nödsituation. Genom att svara på vanliga frågor som människor kan ha, syftar foldern till att öka självförtroendet hos dem som deltar i ArcWinds HLR-utbildningar.

ArcWind är stolta över sin nya folder och ser fram emot att dela ut den till alla deltagare i deras HLR-utbildningar. Genom att förse människor med korrekt och lättillgänglig information om första hjälpen och HLR hoppas de kunna sprida medvetenhet och öka chansen att fler kan rädda liv i akuta situationer.

Betygsätt denna sida

2022 Magnus Aronson
Västerhaninge
Tobias Jonson
2022 Magnus Aronson
Västerhaninge
Tobias Jonson
f. 1995

Tobias Jonson är en mångsidig person med starkt entreprenöriellt sinne och en passion för samhällsengagemang som grundade ArcWind AB år 2020. Innan han startade ArcWind AB drev han bland annat Orgelman Entertainment och var förtroendevald i ett antal organisationer.

Telefon: 08 - 121 486 72
SMS: 0700 - 90 12 38
Mail: tobias at arcwind dot se

      

Fler nyheter

2024 Marielle Ursua / Unsplash

2024 Marielle Ursua / Unsplash

QR-kodens Historia och Utveckling

Fre 31 Maj -24 22:18 | Tobias Jonson

Upptäck QR-kodens fascinerande resa från Toyota-fabriken till din mobil! Se hur denna revolutionerande teknik förändrade världen!

Bolagsstämma 2025

Tors 2 Jan -25 13:00 - 14:00 | Granstigen | Tobias Jonson

Vi samlas för bolagsstämma enligt bolagsordningen.

Bolagsstämma

Tis 2 Jan -24 13:00 - 14:00 | Granstigen | Tobias Jonson

ArcWind

Vi samlas för bolagsstämma enligt bolagsordningen.